Dagbedevaart naar Handel

18 april 2019
bedevaart Handel

Op zaterdag 18 mei aanstaande organiseert de groep van Uur van Stilte en Gebed de jaarlijkse dagbedevaart vanuit onze parochie naar Handel. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze bedevaart, alwaar pastor Stefan Schevers priester is.

Programma:

8.30 uur Verzamelen bij de Lambertuskerk in Reiszegen door onze pastoor D. Hedebouw

8.45 uur Vertrek richting Handel 

10.00 uur H. Mis in Handel Misintenties kunt u op de dag zelf bij vertrek afgeven aan de pastoor in gesloten envelop met gepast geld (€ 12,-). Op de envelop de misintentie schrijven met uw naam.

Na de H. Mis gebruiken we koffie / thee met lekkere traktatie. Aansluitend bezoeken we het park. Daar kunnen we de kruisweg volgen bij goed weer. Bij geen goed weer gaan we naar de Mariakapel om de rozenkrans te bidden met de blijde geheimen.

De lunch zullen we gebruiken in restaurant ’t Höfke aan de overkant van de kerk. Ieder kan aldaar van de lunchkaart bestellen naar eigen believen en na de lunch afrekenen wat men gebruikt heeft via pinautomaat of contant.

Na de lunch gaan we terug naar de kerk voor een plechtig lof en bidden we samen het Kroontje van Barmhartigheid (dit gebed is door Jezus gevraagd aan H. Zuster Faustina en door de Kerk goedgekeurd door H. Paus Johannes Paulus II)

Aansluitend gebruiken we koffie / thee met iets lekkers erbij en daarna zal onze pastoor vertrekken i.v.m. de avondmis. In overleg kunnen drie personen met hem terugreizen. Wij zullen dan naar het park gaan of de Mariakapel / kerk al naargelang het weer dit toelaat, voor de kruisweg of de rozenkrans.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deelname tot zaterdag 11 mei a.s. zowel  mondeling als schriftelijk bij het parochiesecretariaat; telefoonnummer: 0416 – 372215 of emailadres: parochie@wonderbaremoeder.nl

Wilt u aangeven of u mee wenst te rijden of dat u zelf rijdt en hoeveel personen met u mee kunnen rijden. Wanneer u meerijdt, betaalt u bij chauffeur bij het instappen van de auto € 7,- p.p. Deelname op volgorde van aanmelding.

Alvast een hele mooie dag gewenst! Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Inlichtingen: Eugenie van Rinsum – Wolfs. Telefoon: 06 – 81 981 297