ACTIE KERKBALANS 2024

24 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024 is van start! 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving, die onze steun nodig hebben. Hierbij kunnen we rekenen op de belangeloze inzet van heel veel trouwe vrijwilligers. Daar zijn we dankbaar voor! Maar uw financiële bijdrage is onmisbaar om hieraan ook in 2024 vorm en inhoud te kunnen geven. Samen zijn we een parochie: geef dus vanuit uw hart.

De parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul de machtiging ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op een van de volgende rekeningnummers: NL05 RABO 0112 6040 64 of NL52 RBRB 0660 6649 33

t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Werkgroep Kerkbalans