FLITSEN

FLITSEN AUGUSTUS 2020 - NR. 209

EEN CRISIS OM BETER VAN TE WORDEN....

Het einde van de zomer nadert en iedereen probeert zo goed en zo kwaad mogelijk de draad in Coronatijd weer op te pakken. We maken ons allemaal zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Velen willen terug naar het normale leven en de economische activiteiten hervatten. Natuurlijk, maar dat ‘normale leven’ zou niet langer het sociale onrecht en de milieuvervuiling moeten behelzen. De pandemie is een crisis en je komt niet uit een crisis als voorheen: of we komen er beter uit, of juist slechter. We zouden er beter uit moeten komen, om het sociale onrecht en de milieuvervuiling aan te pakken. We hebben nu de kans om een andere en betere wereld op te bouwen. We kunnen bijvoorbeeld een economie laten ontstaan die gericht is op de ontwikkeling van de armen, en niet alleen op hulpverlening. Daarmee wil ik hulpverleners niet tekortdoen, want hulpverlening is belangrijk. Denk maar aan de mensen van de Voedselbank, Schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk etc.

Meer doen

Maar we moeten meer doen om de problemen op te lossen die ervoor zorgen dat wij hulp moeten verlenen. Geen economieën stimuleren die naar oplossingen grijpen die de samenleving vergiftigen, zoals productieprocessen die niet leiden tot het creëren van menswaardig werk. Het streven naar winst staat in wezen los van de ‘ware’ economie, die van nut moet zijn voor alle mensen zoals Paus Franciscus schrijft in de encycliek Laudato Si’. Dat streven naar winst heeft soms geen oog voor de schade die toegebracht wordt aan ons gemeenschappelijk huis, onze leefwereld. Als we leven volgens het Evangelie brengt ons dat ertoe te denken en te bouwen aan een economie waarin de mensen, en vooral de armen en kwetsbaren, centraal staan.

Allereerst de armen

En datzelfde Evangelie spoort ons aan om straks het geneesmiddel voor het COVID-virus allereerst te doen toekomen aan degenen die er het meest behoefte aan hebben. Het zou treurig zijn als we bij de verspreiding van het vaccin voor COVID-19 de prioriteit geven aan de rijksten! Het zou treurig zijn als zo’n vaccin eigendom wordt van een of andere staat en niet wereldwijd beschikbaar komt voor iedereen. Paus Franciscus gaf ons onlangs een waarschuwing en een opdracht in een van zijn audiënties: ‘Wat een schandaal zou het zijn als alle economische hulp die we voorbij zien komen en waarvan het grootste deel publiek geld is, vooral bedoeld is om industrieën en multinationals te redden die niet bijdragen aan het betrekken van mensen in de marge, aan de bescherming van de armen, aan het algemeen welzijn of de zorg voor de schepping’. Als het aan hem ligt dan nemen we onderstaande criteria als de leidraad voor mogelijke (financiële) hulp aan het bedrijfsleven:

  1. Bedrijven dragen bij aan het betrekken van de gemarginaliseerden

  2. Bedrijven dragen bij aan de bescherming van de armen

  3. Bedrijven dragen bij aan het algemeen welzijn

  4. Bedrijven dragen bij aan de zorg voor de schepping

Het gaat dus volgens de paus om deze vier criteria. Als christen wil ik me daarbij aansluiten.

De wereld veranderen

Als het virus ervoor zorgt dat de onrechtvaardige wereld voor de armen en de meest kwetsbaren opnieuw versterkt wordt, moeten we deze wereld veranderen. Naar het voorbeeld van Jezus, de ‘arts van de lichamelijke, sociale en geestelijke genezing’. Zo genas Jezus. ‘Wij moeten nu in actie komen om de epidemieën te bestrijden die veroorzaakt worden door kleine onzichtbare virussen, en epidemieën die veroorzaakt worden door groot en zichtbaar sociaal onrecht’, aldus paus Franciscus. Hij stelt voor dat we dat doen door te vertrekken vanuit Gods liefde en de periferie, de mensen aan de rand van de samenleving, in het centrum te zetten en vooral de allerarmsten op de eerste plek.

Beter uit de crisis komen

Laten we niet vergeten langs welke maat we gemeten zullen worden. Jezus zegt het ons letterlijk in het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 25 bij het Laatste Oordeel (zie foto bovenaan). Laten we dat bij het oplossen van de pandemie in de praktijk brengen. ‘Vertrekkend vanuit deze concrete liefde, verankerd in de hoop en gestoeld op het geloof, is een gezondere wereld mogelijk’, zegt Franciscus. Als we dat niet doen, zullen we slechter uit de crisis komen. Met Gods hulp en kracht lukt het ons om er beter uit te komen en antwoord te geven op de noden in de wereld van vandaag...

Diaken Albert Soeterboek

WOESTIJNDAG 1 OKTOBER IN HELVOIRT

DE WEG VAN VERTROUWEN!

Woestijndag

        1 oktober 2020

EEN WEG DIE THERESIA VAN

        LISIEUX ONS WIJST

             Mgr. J. Schröder

Deze dag wordt gehouden in Bezinningscentrum Emmaus,

Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.

Op 1 oktober, de feestdag van de heilige Theresia van Lisieux, zal mgr. Schröder spreken over

DE WEG VAN VERTROUWEN DIE THERESIA ONS TOONT.

De woestijndag is een bezinningsdag waar we tijd willen maken om ons geloof te voeden. We horen een tweetal inleidingen, vieren samen eucharistie en er is biechtgelegenheid. Tevens wordt er voor een broodmaaltijd gezorgd.

Aanmelddatum                                                  voor 12 september € 13,-
                                                                              na 12 september € 16,-
kosten:                                                                contant betalen op de dag zelf

Waar aanmelden                                                woestijndag@gmail.com
en verdere info:                                                  Tiny Pouwels, 0411-210531
Aanvang:                                                             09.30 u met koffie/thee
Einde                                                                   16.00u

Van Harte welkom!

Graag tot ziens op 1 oktober in Helvoirt

GESLAAGDE VEILING ST. CATHARINA HERPT

Voor de laatste keer met velen samen in de Herptse kerk. Niet om te bidden…. maar voor velen nog even rond kijken en een kleine herinnering meenemen.

Er waren vele bijzondere momenten. Zoals iemand zei: ‘daar heb ik als misdienaar altijd gezeten’, zijn gezicht sprak boekdelen. Of ‘mag ik deze vaas meenemen, die heeft op het altaar gestaan met bloemen op onze bruiloft’. ‘Mag ik het koorboek van mijn overleden moeder, ze heeft jaren in het koor gezongen’.

Ik zag mensen de biechtstoel in gaan, er klommen mensen op het koor om daar nog een keer te staan.

Op en rond het altaar wilden velen nog even staan en de altaartafel aanraken.

Vele herinneringen werden opgehaald, maar er is een einde gekomen aan de verbondenheid die er door de kerk was, maar ook dankbaarheid voor de vele jaren van goede samenwerking die vele parochianen samen bracht.

Laten we hopen dat er voor de kerk een goede bestemming komt en dat er straks weer een tafel zal zijn waar we met z’n allen rondom kunnen zijn. Al is het dan geen altaartafel.

Met grote dankbaarheid dat ik vele jaren met u allen heb mogen samenwerken in ons mooie Herptse kerkje.

Annie van Roosmalen

MARIAGEDACHTE

MAAK ONS WAKKER , MARIA

Maak ons wakker, Maria

Voor mensen die iets nieuws weten te zeggen.

Voor mensen die ons nieuwe hoop weten te geven.

Voor mensen van wie liefde en warmte uitgaat.

Voor mensen die goed zijn voor anderen.

Maak ons wakker, Maria

Voor woorden die wel lastig kunnen zijn,

maar ons uitnodigen tot openheid en menselijkheid.

Voor woorden die onze aandacht vragen

Voor hen die vergeten worden en leven in de schaduw.

Maak ons wakker, Maria en wees ons nabij.

LEZING UUR VAN STILTE EN GEBED

Op maandagavond 5 oktober vieren we 27 jaar Uur van stilte en gebed voor alle belangstellende parochianen.

Broeder Hendrikus van der Wal van de Carmel uit Bierbeek (Blg.) komt een lezing verzorgen over hedendaagse Eucharistische wonderen en de huidige verering van het Heilig Aanschijn en bijbehorende geschiedenis. Zie de website: www.karmelgemeenschap-bierbeek.org

18.30 uur: Heilige Mis uit dankbaarheid.

19.30 uur: Koffie en thee met traktatie.

Aansluitend lezing met gelegenheid tot aankoop van boeken, devotionalia en kaarten.

21.30 uur afsluiting.

We zullen ook een kaart sturen naar de Clarissen met al onze namen erop.

Aanmelden t/m vrijdag 2 oktober: telefonisch via het parochiesecretariaat, tel: 0416 - 372215 of mailen naar parochie@wonderbaremoeder.nl 

Hartelijk welkom!

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs 06 81 981 297 

SAM'S KLEDINGACTIE

Ook dit jaar kunt u weer kleding inleveren voor de Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

De inzameling vindt plaats op:

Datum: zaterdag 3 oktober a.s.

Locatie: Raadhuisplein 2 (R.K. Sint Lambertus Parochie) te Drunen

Tijd: 09.00-10.30

Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de kleding gaat dit jaar naar Ethiopië waar ze dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel ca. 5.000 mensen kunnen voorzien van schoon drinkwater en sanitair.

De kleding graag inleveren in gesloten plastic zakken.

VOOR DE KINDEREN

http://paradijskerk.okkn.nl/fman/290.pngBeste jongens en meisjes!

Jezus is de zoon van God. Jullie denken misschien: “Jezus moet dan wel heel groot en machtig zijn!” Maar Jezus zegt dat Hij als Zoon van God juist de kleinste wil zijn, de minste. Hij wil ons dienen. Hij wil zijn leven voor ons geven.

Heb je ooit van zo’n God gehoord? Heb je ooit zo’n God gezien? Kijk dan naar het kruis. Daar zie je Jezus. Hij sterft voor jou en mij.

Als je op Jezus wil lijken, ben dan ook goed voor anderen, thuis, op school en voor je vriendjes. Jezus heeft voor ons het kruis gedragen. Draag dan ook je kruis in je leven.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

 

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. We mogen echter nu in deze coronatijd niet collecteren. U kunt nu wel digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

LIEF EN LEED

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

10 augustus                  Jan Klijn (84), Heusdenseweg 21A

15 augustus                  Bertha Moonen-Timmermans (78), Kapelstraat 13

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor de viering van zondagmorgen 09.30 uur in Elshout moet men zich voorlopig nog aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

In de St. Lambertuskerk is er plaats voor 140 mensen in Elshout voor 70. Bij binnenkomst wordt er geteld. Wanneer u zich niet van te voren aanmeldt kunt u wel naar de kerk komen. Mochten we echter al aan het maximaal aantal personen zitten dan zullen we u helaas de toegang moeten weigeren.

I.v.m. vakanties is het vieringenrooster als volgt aangepast.

                           Drunen                                                        Elshout

zaterdag              19.00 uur      eucharistieviering      

zondag               11.00 uur      eucharistieviering                        09.30 uur eucharistieviering

Op donderdag 23 en 30 juli is er in Elshout de gebruikelijke gebedstijd maar is er in plaats van een eucharistieviering een woord- en communieviering                                                           

Van 11 tot en met 24 augustus zijn de doordeweekse vieringen 

  Drunen Elshout
Dinsdag 08.15 uur eucharistieviering  
Donderdag   18.00 uur rozenkrans
    18.30 uur eucharistieviering
   
19.00 uur uitstalling en 
aanbidding van het
Allerheidligste
Vrijdag 18.30 uur eucharistieviering  

Vanaf de 3e zaterdag in augustus zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een eucharistieviering zijn in de Soos in Heusden.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:          Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon:         0416 - 372215

E-mail:              parochie@wonderbaremoeder.nl    

Website:          www.wonderbaremoeder.nl

 

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

 

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 26 - 27 september.