FLITSEN

FLITSEN JULI 2020 - NR. 208

CORONAVAKANTIE

Door de coronatoestanden krijgt de zomervakantie van 2020 een bijzondere aanblik. Vele Nederlanders blijven thuis of zoeken de vakantieplekjes op in eigen land of in aangrenzend buitenland. Je moet er niet aan denken dat je bijvoorbeeld     met een vakantie in Spanje zomaar terecht komt in een nieuwe corona-brandhaard en je verzocht wordt na je vakantie nog 2 weken in quarantaine te blijven. Maar goed, ook eigen land heeft zeker veel moois in petto. En waar het dan ook is, vele mensen zijn toe aan vakantie. Zeker alle beroepstakken die de laatste maanden het zwaar te verduren hebben gehad.  Maar eigenlijk iedereen als je het zo leest en hoort via de media: demonstraties, geweld op straat, blokkades, heftige uitspraken, beledigingen, extreem-links en rechts. Mensen zijn hun geduld kwijt, zijn boos en gefrustreerd, denken in zwart en wit. En de media zoomen selectief in op deze gevoelens zodat het toch steviger binnenkomt. We hebben nood aan vakantie. We zijn onze innerlijke rust kwijt. Maar zal het helpen om twee weekjes op een camping of hotel in Zeeland rust en vertier te zoeken?

Er is veel verwarring. De werkelijkheid is zo complex en niemand heeft een helder zicht op de toekomst. Er zijn zovele problemen die ons overvallen. Maar de verleiding kan ontstaan dan te kiezen voor de simpele redeneringen die overzicht geven, die ons de illusie geven het toch te kunnen vatten. Er is, zeker op sociale media, zoveel nepnieuws, zovele ongefundeerde veroordelingen, zovele onbedachtzame en vaak kwetsende uitspraken, zovele meningen, beweringen en losse feiten, complottheorieën. Er wordt van alles gezegd en geroepen, historische feiten losgekoppeld van hun context, woorden of gedachten van mensen uit hun context gerukt. Dat geeft voeding aan polarisatie. Wanneer men zich laat inpakken door deze berichten en wanneer dat gecombineerd wordt met persoonlijke frustratie door het één of ander, een innerlijke leegte waarbij je geen basisvertrouwen hebt in het leven en de neiging zich snel te wikkelen in de slachtofferrol, dan wordt het moeilijk. Dan wordt de burger ‘boos’ op een onproductieve manier.

Een vakantie die werkelijk rust brengt zou dan meer liggen in een aanpassing van onze houding: misschien niet te vaak op sociale media zitten, je niet gek laten maken door smeuïge koppen van berichten, niet aan digitale roddel meedoen, twee keer nadenken als we meegaan met of andere mensen vertellen over deze of gene uitspraak of claim, ongefundeerde zaken niet meer delen enz.

Als je gelovig bent kun je nog veel verder gaan. Je kunt God vragen of Hij je helpt goed om te gaan met media. Je kunt vragen of Hij je inzicht geeft en onderscheid in goed en kwaad. Maar ook vragen om de moed om dan ook van het kwade af te blijven, hoe aantrekkelijk het zich soms ook voordoet of hoe slim de smoesjes kunnen zijn die in je gedachten opkomen om er toch aan toe te geven. Laat je door God helpen. Zeg niet te snel dat je zelf wel sterk en slim genoeg bent. Vraag God om die innerlijke leegte die we allemaal in meer of mindere mate hebben, te vullen met vertrouwen, veel vertrouwen.
Kortom, ons leven is als een zeilbootje waarbij we steeds ons zeil zo moeten positioneren opdat we wind vangen, de wind van de Heilige Geest. Dan pas komen we echt vooruit.

Pastoor Hedebouw

VAKANTIE UUR VAN STILTE EN GEBED

Op maandag 27 juli is de laatste bijeenkomst voor de vakantie van het Uur van stilte en gebed. Na afloop willen we gezellig samen even koffie/thee drinken. Bij mooi weer in de tuin van de pastorie en anders binnen.

Op maandag 24 augustus zal de eerste bijeenkomst na de vakantie weer zijn.

JAARLIJKS UITSTAPJE MET DE PASTOOR

IN EIGEN KERK EN TUIN

Het jaarlijks uitstapje met onze pastoor, wat dit jaar gepland was op zaterdag 26 september - naar de H. Oda te St. Michielsgestel- gaat helaas niet door, vanwege alle onzekerheden rond Corona.

We bieden alle belangstellenden aan: een dagje met onze pastoor in eigen kerk en tuin!

Op donderdag 27 augustus om 10.00 uur H. Mis in de Lambertuskerk of in de tuin achter de kerk als de condities daarvoor goed zijn.

Aansluitend koffie of thee met traktatie in een ander gedeelte van de tuin. Daarna bidden we in de kerk het Rozenhoedje om 12.00 uur.

Vervolgens lunch om 12.30 uur bij Plein 13. Een lunchgerecht met soep, kroket en een gebakken ei met brood, salade en twee maal koffie, thee of frisdrank `a € 13,50 per persoon. A.u.b. pinnen of gepast betalen.

Na de lunch in de kerk lof met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. We bidden gezamenlijk Het Kroontje van Barmhartigheid. Om 15.30 uur wordt afgesloten met koffie en thee met traktatie, en / of iets fris in de tuin. Tussendoor is er genoeg tijd, het tijdschema is bij benadering.

AANMELDEN tot en met uiterlijk donderdag 20 augustus bij Ely - de secretaresse - via telefoon: 0416-372215 of per mail: parochie@wonderbaremoeder.nl. Indien u niet op tijd heeft aangemeld, kunt u helaas niet deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Let op: *** Als er maandag 24 augustus regen wordt aangegeven op donderdag 27 augustus, dan gaat deze dag niet door en wordt deze automatisch verzet naar woensdag 2 september. Als het dan ook regent gaat alles gewoon door, maar dan binnen. Er wordt dan evt. gezorgd voor een mooie film in het programma.

Van harte Welkom! 

MARIAGEDACHTE

BRON VAN ALLES WAT LEEFT.               

 

God, bron van alles wat leeft.

Laat Maria opstaan in ons,

haar wijsheid, haar schranderheid

haar profetische gaven.

Haar vindingrijkheid, haar vrijgevigheid

en haar respect.

Wek onze kracht,

opdat wij vrede kunnen stichten

op de plek waar wij leven.

Dat de geest van geweldloosheid

zich mag uitbreiden als een olievlek.

Zodat ze steeds meer mensen mag inspireren

om te zoeken naar vreedzame oplossingen.

Laat Maria ons daarbij helpen.


 

LEZING UUR VAN STILTE EN GEBED

Op maandagavond 5 oktober vieren we 27 jaar Uur van stilte en gebed voor alle belangstellende parochianen.

Broeder Hendrikus van der Wal van de Carmel uit Bierbeek (Blg.) komt een lezing verzorgen over hedendaagse Eucharistische wonderen en de huidige verering van het Heilig Aanschijn en bijbehorende geschiedenis. Zie de website: www.karmelgemeenschap-bierbeek.org

18.30 uur: Heilige Mis uit dankbaarheid.

19.30 uur: Koffie en thee met traktatie.

Aansluitend lezing met gelegenheid tot aankoop van boeken, devotionalia en kaarten.

21.30 uur afsluiting.

We zullen ook een kaart sturen naar de Clarissen met al onze namen erop.

Aanmelden t/m vrijdag 2 oktober: telefonisch via het parochiesecretariaat, tel: 0416 - 372215 of mailen naar parochie@wonderbaremoeder.nl 

Hartelijk welkom!

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs 06 81 981 297 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Dankbaarheid is ongelooflijk mooie beleving

In de lessen die ik mag geven op onze katholieke basisscholen en op ons d’Oultremontcollege komen vele onderwerpen aan bod: bijbel- en koranverhalen, vertellingen uit hindoewereld en oude Egypte, Martinus en Franciscus, over goed en kwaad etc. etc. Maar je kunt leerlingen niet iets bijbrengen over dankbaarheid, dat kun je zogezegd niet thematiseren. Nou ja, dat kan wel, maar dan sla je de plank mis, want je kunt iemand dankbaarheid niet ‘aanpraten’. Toch is dankbaarheid een van de mooiste belevingen die er is en je hoopt als docent en pedagoog natuurlijk altijd dat leerlingen iets van dankbaarheid gaan ontwikkelen.

Bekroning

De mooiste bekroning van een schooljaar of zelfs van schooljaren (met afsluitend examen levensbeschouwing) is als leerlingen je laten weten dat ze het jaar / de jaren gewaardeerd hebben. Tuurlijk is niemand daartoe verplicht, sterker nog, ik vind het ook prima als er iemand is die er niks aan vond (je kunt niet alles en iedereen leuk / zinnig vinden). Maar soms mag je pareltjes ontvangen van leerlingen die je via een chat of mailtje of kaartje laten weten dat ze de lessen leuk en zinnig vonden. Bij wijze van uitzondering wil ik hier een reactie weergeven (anoniem en met uitdrukkelijke toestemming, ook van de ouders) van een leerling:

Dank u wel voor uw verhelderende uitleg van veel begrippen, processen, wetenschappelijke teksten en andere onderwerpen. Ik denk dat er geen vak op school is waar we zoveel aan hebben voor de rest van het leven als levensbeschouwing, gegeven door u. Dat heeft de jongeman ook mooi verweven in zijn tekst. Vele malen dank! (clap)(yes)(laugh)

Naar aanleiding van dit berichtje stuurde ik haar een onderwijstekst van mijn hand toe waarop de leerling reageerde met:

Ik denk dat ik ondertussen op veel verschillende manieren al aan u verteld heb dat ik het zeer waardeer wat u allemaal schrijft en naar mij stuurt. Ook deze keer vind ik het heel mooi hoe u het wederom zo mooi verwoordt. Erg bedankt! Ik heb een aantal leerzame en leuke jaren bij u gehad. En eigenlijk niet alleen bij u, want met de opgedane kennis heb ik ook mijn eigen leven steeds weer wat leuker en leerzamer kunnen maken. Door het inzicht dat u, maar ook anderen tijdens de lessen, mij gegeven hebben. Ik ben u dankbaar voor de lessen en natuurlijk de rest van de klas ook dat ze goed meegedaan hebben, met respect hebben geluisterd en daardoor ook echt iedereen de kans gegeven hebben om te leren wat hij of zij wil of waar ze/hij iets aan zal hebben. Daarbij heeft ook u een rol gespeeld, want zonder docent met menselijk gevoel zou dit nooit gelukt zijn, naar mijn mening. Dank voor uw gevoel, uw begrip (verstandhouding) en uw lessen. Dank voor het zijn wie u bent!

Heel veel jaren geleden zei een oude wijze pastoor ooit tegen me: “Bill, je moet nooit naar complimenten vissen, maar als je ze eens krijgt: dat is balsem voor je ziel.” In bovenstaande leerling wil ik al mijn leerlingen bedanken voor het vertrouwen dat ze in me stellen en voor de fijne wisselwerkingen die we met elkaar mogelijk maken (ook met zogenaamde ‘moeilijke leerlingen / klassen’ die naar mijn idee niet bestaan, tenzij je een psychopaat in de klas zou hebben en dat hebben we niet). Concreet, ik heb al heel veel jaren niemand uit de klas hoeven te sturen, gelukkig kunnen we in de les alles oplossen met elkaar. Dat lijkt me ook wel zo leerzaam. In de kerk zeggen we ‘Deo gratias’, we brengen God dank en in God brengen we dank en eer aan al wat en al wie Hij het bestaan gúnt. Zo wil ik ook graag dit schooljaar afsluiten: Deo et vobis gratias, God en jullie allemaal zij dank gebracht.

Dr. Bill Banning – docent d’Oultremontcollege en levensbeschouwelijke identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Wat gemeen hè?  Een boze man zaaide ’s nachts stiekem onkruid op eehttp://paradijskerk.okkn.nl/fman/290.pngn akker, waar een boer juist tevoren nog goed zaad had gezaaid. Toen de halmen opschoten, stond er dan ook onkruid tussen de tarwe. Toch trok de boer het onkruid niet eruit. Waarom? Anders zou het goede gewas tegelijk met het onkruid eruit getrokken worden. Pas bij de oogst haalde hij het goede en het kwade uit elkaar.

Misschien denk je wel eens: er zitten niet alleen sympathieke, maar ook heel lastige kinderen bij mij in de klas. Misschien zou je sommige kinderen het liefste eens flink de les lezen. En toch gaat alles zomaar verder, en zegt de leerkracht er niets over. Maar op het eind van het schooljaar worden de goeden beloond en degenen die niets deden, slagen niet.

Ook in de akker van je eigen hart komt goed en kwaad voor. Misschien ben je het ene moment heel lief voor je ouders en het andere ogenblik heel stout. Je ouders moeten soms heel veel geduld met je hebben.

Zo ook heeft onze Vader in de hemel heel veel geduld met ieder van ons. Hij ziet natuurlijk het liefste, dat we altijd goed doen. Toch wordt Hij niet kwaad op ons. Maar God zal wel eens het goede belonen en het kwade straffen. Gelukkig maar, dat we nog de tijd hebben om het goede in ons te laten overwinnen.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

 

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. We mogen echter nu in deze coronatijd niet collecteren. U kunt nu wel digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

Digitale vieringen

In juni zullen de vieringen van zaterdagavond 17.00 uur en zondagmorgen 09.30 uur vanuit de St. Jan Evangelist nog digitaal uitgezonden worden omdat er tot 1 juli niet meer dan 30 mensen per viering naar de kerk kunnen komen.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

  2 juni                    Jan van Rossum (81), Julianastraat 16

  7 juni                    Truus van Hulten-Schapendonk (95), Zorgcentrum Zandley

10 juli                     Trees Mimpen-Vissers (90),  Mozartlaan 42

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor de viering van zondagmorgen 09.30 uur in Elshout moet men zich voorlopig nog aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

In de St. Lambertuskerk is er plaats voor 140 mensen in Elshout voor 70. Bij binnenkomst wordt er geteld. Wanneer u zich niet van te voren aanmeldt kunt u wel naar de kerk komen. Mochten we echter al aan het maximaal aantal personen zitten dan zullen we u helaas de toegang moeten weigeren.

I.v.m. vakanties is het vieringenrooster als volgt aangepast.

                           Drunen                                                        Elshout

zaterdag              19.00 uur      eucharistieviering      

zondag               11.00 uur      eucharistieviering                        09.30 uur eucharistieviering

Op donderdag 23 en 30 juli is er in Elshout de gebruikelijke gebedstijd maar is er in plaats van een eucharistieviering een woord- en communieviering                                                           

Van 11 tot en met 24 augustus zijn de doordeweekse vieringen 

  Drunen Elshout
Dinsdag 08.15 uur eucharistieviering  
Donderdag   18.00 uur rozenkrans
    18.30 uur eucharistieviering
   
19.00 uur uitstalling en 
aanbidding van het
Allerheidligste
Vrijdag 18.30 uur eucharistieviering  

Vanaf de 3e zaterdag in augustus zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een eucharistieviering zijn in de Soos in Heusden.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:          Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon:         0416 - 372215

E-mail:              parochie@wonderbaremoeder.nl    

Website:          www.wonderbaremoeder.nl

 

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

 

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 29 - 30 augustus.