FLITSEN

FLITSEN OKTOBER 2022 nr 230

Winnaars

‘Gelukkig wie treuren, want ze worden getroost...’  We lezen het in de ‘acht zaligheden’. ‘Gelukkig de zacht-moedigen..., gelukkig de nederigen...’ Jongeren zullen het opvatten als: ‘Gelukkig de watjes...! Gelukkig de losers...’ Wel zeven of acht keer, stelt Jezus geluk in het vooruitzicht aan mensen die in de put zitten. We kennen de tekst wel. Wat doet ze ons nog? Ik vraag me af: wat voor dingen maken ons eigenlijk gelukkig? Van welke mensen denken wij spontaan, dat ze blij en zorgeloos door het leven gaan? De winnaars van de postcodeloterij? Een marathonloper bij de finish misschien? Of een klein meisje dat vol overgave in een prinsessenrokje touwtje staat te springen? Er zijn heel wat serieuze en populaire studies gepubliceerd over de vraag wat een mens gelukkig maakt. Veel uitkomsten zijn herkenbaar. Ik laat eens wat voorbeelden de revue passeren.

Versgebakken brood

Wat maakt je gelukkig? Heel veel mensen kruisten aan: het vinden van tien euro in een oude spijkerbroek. Hoog scoort ook: slapen in een verschoond bed..., of zwemmen in de zee..., in de zon zitten..., knuffelen..., een bedankbriefje krijgen..., het zien van oude mensen die ergens hand in hand zitten..., autorijden met de ramen open..., muziek met oude herinneringen..., foto’s van vroeger..., wandelen in de natuur... Of wat vindt u van deze suggesties: een kind horen lachen..., chocola eten..., ‘n complimentje krijgen..., de geur van versgebakken brood of van pas gemaaid gras..., iemand in een volle trein je plaats aanbieden.... Heel dikwijls werden ook genoemd: het omspitten van de tuin, het wandelen door een bos, maar ook vrijwilligerswerk doen, een goede daad verrichten, iemand vergeven! Bewegen, sport, lachen, muziek: het kan allemaal bijdragen aan ons geluk. Er is overigens ook onderzoek waaruit zou blijken dat ouderen meestal gelukkiger zijn dan jongeren. Aanrakingen, knuffels doen een mens goed. Een huisdier dat je begroet of zich laat aaien... Lekker lang in een heet bad zitten..., een vers pak sneeuw zien..., het vrijdagse gevoel..., wakker worden vóór de wekker en je nog eens omdraaien! En... – wie kent het niet? – op de naam komen van iets dat je maar niet te binnen wilde schieten. En anders wel: het geluid van lopen op knapperige herfstbladeren..., bubbeltjesplastic laten knallen....

Maar veel belangrijker dan al die kleine geluksmomentjes is toch het bestaan van goede relaties, betrouwbare vrienden, en een hechte band met je partner. Dat is van veel meer invloed dan geld en inkomsten. Maar nergens vind je de gelukkigen van Jezus terug:

de treurenden, en allen die wachten op bevrijding. Misschien komen de zacht-moedigen uit Jezus gelukwens, de vredestichters en de bescheiden mensen, nog het dichts bij de moderne onderzoeken. Dankbaarheid, tevredenheid, vergevingsgezindheid en iets goeds doen, dat blijkt absoluut bij te dragen tot ons geluk.

De ongelukkigen

Jezus heeft zijn lijstje niet van internet of van modern psychologisch onderzoek. Het lijkt erop alsof Jezus niet wil beweren dat de treurenden en de onderdrukten gelukkig zijn, maar dat hij hen het geluk toewenst. Ze verdienen het. Ze hunkeren ernaar en hun hoop zal in vervulling komen. Jezus schaart zich in de lijn van de profeten die het geknechte volk in Babylon toeroepen: wacht maar! Verheug je je er maar op! De dag van God is op handen; dan krijg je je land terug, dan worden je tranen weggeveegd. De dag waarop niet de brutalen de wereld bezetten, maar waarop liefdevolle mensen alle harten veroveren. In een wereld waarop ieders verlangen gericht is op succes, rijkdom, nieuwe ervaringen, verre reizen en nieuwe huizen, kijkt Jezus naar de mensen die hun geluk nog tegoed hebben. Ze moeten de hoop niet opgeven. Hij wekt hun verlangen naar betere tijden.

Mag ik eens proberen een vertaalslag te maken naar deze tijd? Zalig die bang zijn dat microscopisch kleine deeltjes plastic langzamerhand doordringen in alle levende wezens,

te land, ter zee en in de lucht..., zalig zijn ze omdat ze blijven uitzien naar het moment

waarop de natuur weer opgelucht ademhaalt. Zalig die zich zorgen maken over de miljoenen mensen die van huis en haard verdreven zijn door heerszuchtige dictators en hebzuchtige rebellen met religieus gekleurde vaandels..., zalig zijn ze omdat hun oprechte zorg

de kans op bevrijding openhoudt! En, wee de wereld, als ze de hoop op redding verliest.

Is dat niet wat de heiligen deden? In een bange wereld dingen doen die hoop geven, en woorden spreken die het verlangen naar recht aanwakkeren? Zoiets moet er met Allerheiligen bedoeld worden…

Diaken Albert Soeterboek

HERDENKEN VAN OVERLEDENEN

Op Allerzielen, 2 november, gedenken we in de kerk de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook staan we stil bij degenen van wie we al eerder afscheid moesten nemen.

De week ervoor, op 26 en 27 oktober, gedenken we samen met de Protestantse Gemeente in een speciale herdenkingsdiensten de mensen uit de Zandley die zijn overleden. De vieringen daar beginnen om 19.30 uur en worden voorgegaan op woensdag 26 oktober door diaken Albert Soeterboek en donderdag 27 oktober door dominee Bram Wassenaar.

Pastoraatsgroep Zorgcentrum Zandley   

MARIAGEDACHTE

MARIA, MOEDER VAN ALLE MENSEN.             

Maria, moeder van alle mensen,

Ik bid U voor onze wereld, die uitziet naar verlossing.

Voor allen die lijden onder oorlog en geweld.

Voor de vluchtelingen, die nergens welkom zijn.

Voor hen die wanhopen en geen uitkomst meer zien.

Voor mensen die zich eenzaam en verlaten voelen.

 

Maria, moeder van alle mensen,

Ik bid U voor alle kinderen die verhongeren.

Voor ouders die van elkaar vervreemd  geraakt zijn.

Voor  de zieken en de zwaarmoedigen.

Voor alle gevangenen en verslaafden.

En voor hen die altijd klaar staan voor een ander.

 

Maria, moeder van alle mensen,

U bent de troost voor de bedroefden

en de kracht voor de verdrukten.

Laat mijn gebeden doordringen tot U.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. U kunt meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt scannen.

Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

VREDESWANDELING 24 SEPTEMBER 2022

Zaterdag 24 september hebben 15 wandelaars in de Drunense Duinen vanuit de Hubertuskapel de jaarlijkse vredeswandeling gelopen. Het thema was: Generatie Vrede.

De wereldvrede hebben wij niet in de hand maar voor vrede in eigen kerk, familie, werk en gezin wel. Vrede komt vaak van binnenuit, vanuit jezelf. Samen met Dominee Bram Wassenaar en Diaken Albert Soeterboek hebben we hiervoor gebeden.

BLOEMENGROET

Zondag 2 oktober zijn wij gestart onze bloemengroet. Na de mis van 11.00 uur op zondag in Drunen brengen wij een bloemetje naar een parochiaan die het moeilijk heeft na ziekte of overlijden van een naaste. Maar ook bij mooie gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een geboorte of huwelijks-jubileum past een bloemengroet. Of wanneer iemand onze steun of een oppepper verdient.

Het zal fijn zijn wanneer een mede-parochiaan dit bloemetje na de mis bezorgt. De voorganger zal de bloemengroet bij de mededelingen vermelden met een oproep het bloemetje bij het altaar op te halen en te bezorgen. Bestuursleden van Caritas Wonderbare Moeder zullen aanwezig zijn om details zoals naam en adres toe te lichten.

Kent u een parochiaan die een bloemetje verdient dan kunt u dit doorgeven aan caritas@wonderbaremoeder.nl of via het parochiesecretariaat.

KLIEDERKERK

Na de zomervakantie zijn er weer bijeenkomsten van de Kliederkerk. Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op 

27 november 2022
29 januari 2023
26 maart 2023
4 juni 2023

Aanvang steeds om 13.00 uur.

Voor meer informatie kijk op facebook of op Drunen4you

NABESTAANDENBIJEENKOMST

Nabestaandenbijeenkomst te Elshout op woensdag 16 november 2022

 

We zijn weer terecht gekomen in het najaar en het is volop herfst. Zo weten we dat Allerzielen voor de deur staat. Het is de dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn overleden. Door de versoepeling van de Corona-maatregelen is het weer mogelijk om met velen samen te komen. Tijdens de viering van Allerzielen (in Drunen op 2 november a.s. om 19.00 uur en in Elshout op 30 oktober a.s. om 14.00 uur) wordt in het bijzonder stil gestaan bij onze dierbaren: de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden gelezen, en we bidden voor alle overledenen. Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo’n dag dat je wordt geconfronteerd met een lege plek in je leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is. Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de dag van overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot en belangrijk deel van ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, een ouder, een kind….

Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de werkgroep Afscheid en Rouw ieder jaar, rond Allerzielen, een nabestaanden-bijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de mensen, die tussen

1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 een dierbare hebben verloren, de gelegenheid geven om iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte voorop. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote dingen, en zo elkaar tot steun en zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 16 november a.s. van 10.00 tot 11.45 uur in het Mariahuys, naast de kerk in Elshout (Kerkstraat 35A). Mensen hebben een persoonlijke uitnodiging toegestuurd gekregen en enkelen hebben zich al aangemeld. Het is echter goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte zijn van deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden. 

Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek
Namens de Werkgroep Afscheid en Rouw

MEDITATIEMOMENT IN ADVENTSTIJD

Samen met de Protestantse Gemeente Drunen en Vlijmen organiseren we met de oecumenische werkgroep dit jaar ook in de Adventstijd een moment van meditatie. We luisteren met elkaar naar de korte overwegingen van de podcast ‘Bidden onderweg’.

De vorm is eenvoudig en verstillend. Eerst luisteren we naar muziek of een lied, dan volgt de Bijbellezing en een moment om daarover na te denken, weer afgesloten met muziek.

Net als in de Veertigdagentijd is het op de maandagavond. De locatie in de Adventstijd is De Open Hof, Vennestraat 57 in Drunen. Iedereen is van harte welkom op de maandagavonden 28 november en 5, 12 en 19 december.

Werkgroep Oecumene Drunen

THEMADAG RONDOM LAATSTE LEVENSFASE

Op zaterdag 29 oktober wordt er in buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, in Drunen een themadag gehouden rondom de laatste levensfase. De dag Het Einde weet waar je aan begint is een initiatief van Stichting Seniorenschool Heusden.

De dag is flexibel opgezet. In een drietal gespreksronden met deskundigen wordt gekeken welke vragen er zijn rond HET EINDE. Daarnaast kun je zelf een weg gaan langs de verschillende stands van de organisaties die meewerken aan deze dag. Zodat je aan het einde van deze dag kunt zeggen: “Het Einde, ik weet waar ik aan begin, maar… het mag best nog even duren van mij”.

De dag begint om 10.00 uur.

Om 10.15 uur de eerste gespreksronde: medische zorg: de huisarts, de thuiszorg en het Hospice.

Om 11.45 uur de tweede gespreksronde: afscheid nemen: stervens- en rouwbegeleiding, de geestelijkheid, de uitvaartonderneming en natuurbegraven.

13.15-14.30 uur: lunchtijd en mogelijkheid diverse stands te bezoeken.

14.30 uur: derde gespreksrond: het regelen; de notaris, de uitvaarondernemer en de gemeente.

15.30-16.00 uur: gewoon HET EINDE van deze dag met feestelijk afscheid.

U bent van harte welkom!

DOCAT

Diaken René de Weerd van de Mariaparochie Den Bosch heeft in opdracht de Docat uit het Duits vertaald, het vervolg op de Youcat. De komende maanden vertelt hij hierover.

Wat moet ik doen?

“Een christen, die in deze tijd geen revolutionair is, is geen christen.” Zo luidt de handtekening die paus Franciscus zette onder de Docat, de toegankelijke vertaling voor jongeren van de sociale leer van de katholieke Kerk, zoals die sinds paus Leo XIII is ontwikkeld. Een sociale leer die ervan uitgaat dat liefde zich werkelijk in daden uitdrukt, en niet alleen in woorden.

De Docat is een vervolg op de Youcat. De Youcat is een catechismus voor jongeren, waarbij de geloofsleer op een zeer toegankelijke wijze wordt uitgelegd. Bij het woord ‘catechismus’ willen de stekeltjes nogal eens overeind gaan staan. Maar de insteek is zeker anders dan bij de catechismus van vroeger: niet domweg uit je hoofd leren maar je eigen maken door lezing en gebed, gesprek en handelen. Want daar ligt de uitdaging.

De Youcat wil ingaan op de vraag: Wat geloven wij? De Docat gaat in op de vraag: Wat moet ik doen (het woordje do in de titel)? Wanneer je als christen een antwoord wil geven op die vraag ontkom je niet aan twee stappen die je moet zetten. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je weet wat de opdracht is voor de christenen in onze wereld. Inhoudelijke verdieping is nodig. Je moet kunnen verantwoorden naar andere mensen waarom je zo handelt en niet anders. Want laten we eerlijk zijn, Christus kon in zijn tijd ook behoorlijk dwarsliggen. Hij at met zondaars, vergaf een overspelige vrouw, en stelde een Samaritaan als voorbeeld voor de strikt volgens de wet levende Joodse geestelijkheid. Wanneer we de sociale leer van de Kerk ons eigen hebben gemaakt, zijn we innerlijk vrij om er werkelijk naar te handelen. Revolutionair zijn, zoals de paus het uitdrukt.

Op de tweede plaats moet je in relatie tot de wereld om je heen treden. Niet leven alsof kerk en wereld twee verschillende leefwerelden zijn, maar met de ogen van Christus naar de wereld durven te kijken. Doen we recht aan ieder mens, aan onszelf, aan de mensen om ons heen, aan de mensen in onze wereld? Waarbij we het niet bij dromen of praten moeten laten, maar echt “de sociale leer op twee benen” worden.

Soms lijkt de kerk suf, outdated, niet meer van deze tijd. Maar als je kennisneemt van de sociale leer van de Kerk, dan zie je hoe actueel die is, hoe hij goede, indringende vragen stelt bij brandende thema’s, zoals de waardigheid van iedere mens, de omgang met sociale media, het belang van werk, de invloed van de economie op het (samen)leven, de relatie Kerk en politiek, het milieu, de vrede. Juist de sociale leer biedt de Kerk de mogelijkheid om het verschil te maken in onze tijd! Zoals de paus zegt: “We kunnen met de kracht van het evangelie de wereld werkelijk veranderen.”

 

De DOCAT is te bestellen bij Adveniat (www.adveniat.nl) maar u kunt het ook via de plaatselijke boekhandel bestellen. Het boekje kost € 9,95.

VERSLAG FILMAVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

Maandagavond 3 Oktober film’ Father Stu’ in onze parochiezaal.

Waargebeurd verhaal van een bandiet die priester is geworden. De avond begint om 18.30 uur met Eucharistische aanbidding met vespers en rozenkrans.

19.30 uur koffie /thee met traktatie. 20.00 film. Jaarlijkse avond van ‘uur van stilte en gebed” i.v.m. de 29e verjaardag.

Graag wil ik mijn ervaring over die avond met jullie delen.

Wij, mijn vriendin Maria en ik wilden heel graag de film gaan zien en besloten om dan ook heel de avond mee te maken. Maria had aanvankelijk altijd gedacht dat het uur van stilte en gebed een besloten club was van een stel vrome biddende personen zoals wel meerdere mensen denken, maar niets is minder waar en is toegankelijk voor iedereen.

Het uur van stilte en gebed is ontstaan in de periode dat pastoor Spooren hier was. Het zijn de Clarissen {zusters van het gebed} die in 1990 in het Mariaklooster, een eindje verder in de straat, te Elshout hun intrek hadden genomen gestart zijn. In 1993 zijn ze verhuisd naar Eindhoven.

Men wilde hen als dank een geschenk aanbieden wat ze weigerden, maar hadden wel de grote wens om “dit” gebedsuur te aanvaarden als vriendschapsbezegeling en dat het zou mogen blijven bestaan.

Nog steeds is er met hun een mooi contact ook al zijn ze nu inmiddels terug naar AMERIKA

Maria die dit gebedsuur en voor de eerste keer deze jaarlijkse avond bijwoonde heeft het als zeer waardevol ervaren en ook ik!

Diaken Albert Soeterbroek gaat voor in het om beurten bidden van de vespers. Daarna het moment van stille aanbidding; De Monstrans beeldt als het ware de 2 handen uit van God de Vader die het Allerheiligste Sacrament / de Hostie omvatten en tot ons allen zegt: “Dit is Jezus voor jullie”. En zo wordt Jezus aan de aanwezigen getoond om Hem te aanbidden in liefde en waarheid.

Ik dacht altijd dat je woorden moest gebruiken om te bidden, maar als we stil kunnen zijn, spreekt de Stilte tot jouw hart!!!

Daarna bidden we samen de Rozenkrans met een attentie, een zeer krachtig gebed als het in eenheid en vertrouwen wordt uitgesproken voor dichtbij of verderaf. We sloten het gebedsuur af met de plechtige zegen met het Allerheiligste Sacrament en zongen Tantum Ergo en tot slot het Marialied Salve Regina.

Dan een moment van familie zijn, eenvoudig met een kopje koffie/thee en als feestelijk tintje een lekkere koek.

Albert citeerde dat hij het uur van stilte en gebed als een rustpunt en licht in de week ervaarde. Zeer waardevol! Een groepje biddende mensen is een grote kracht voor velen!

Daarna hebben we genoten van de prachtige meeslepende film, een echte aanrader. Voor mij een gewetens onderzoek; hoe het gesteld is met mijn liefde voor God.

Misschien wil je nu ook een keer ervaren hoe het voor jou kan zijn, schroom niet en loop een keer binnen en voel je vrij.

Jaantje van Laere

 

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

er zijn verschillende manieren waarop mensen zich in de kerk gedragen. Zo vertelt Jezus van twee mensen die gingen bidden. Een ging vooraan staan en bad: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals zovele slechte mensen”. De andere zei alleen: “God, wees mij zondaar genadig”.

Jezus geeft ons de raad, om nooit vanuit de hoogte op anderen neer te kijken. Ook en zeker niet in het bidden. Bid niet verwaand.

Als wij willen bidden, denken we ook eraan, dat zij nog zoveel fouten maken en dat wij nog zo zwak zijn.

“Jezus, heb medelijden met ons. Kom om ons te helpen!”

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

25 september                 Maria van den Meulenhof-Fransen (67), Jan Tooropplantsoen 50
11 oktober                     Nel van Hulten-van de Wiel (91), Stationsstraat 17c

 

In Elshout is de uitvaart geweest voor:
13 oktober                     Mies de Kort (82), Zorgcentrum Zandley Drunen

De crematie is geweest voor:
28 september                 Tiny Grandsaerd-de Groot (91), Afrikalaan 25
  3 oktober                     Cor Pulles (91), Zorgcentrum Antonius Heusden

In Drunen zijn gedoopt:
16 oktober                     Mees van de Wiel, Beukstraat 19
16 oktober                     Sara Verstegen, Oudheusdenseweg 8


 

MISTIJDEN

Mistijden

Vanaf 1 september zullen de mistijden als volgt zijn:

 

                           Drunen                                                             Elshout

zondag                                                                                         09.30 uur eucharistieviering

                          11.00 uur       eucharistieviering

maandag             18.30 uur       Uur van stilte en gebed

                                                met aanbidding

 

woensdag            14.30 uur       woord- en communieviering Zandley

                                                (allleen voor bewoners)

 

donderdag                                                                                   18.00 uur    rozenkransgebed

                                                                                                   18.30 uur woord- en com-

                                                                                                                    munieviering

                                                                                                   19.00 uur uitstelling Allerheiligste

                                                                                                                      met aanbidding

zaterdag              19.00 uur       eucharistieviering of woord- en communieviering

                           Heusden                                                                                        

 

zaterdag              17.00 uur       woord- en communieviering in de kapel van

                                                zorgcentrum St. Antonius

                                                Op de 3e zaterdag van de maand is deze viering in de

                                                Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden

 

 

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:          Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:         0416 - 372215
E-mail:              parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:          www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.


 

 

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

Het parochieblad van Kerstmis zal zo rond half december thuis worden bezorgd. De volgende ‘Flitsen’ verschijnt weer in het weekeinde van 19-20 november.