FLITSEN

FLITSEN JULI 2022 nr 227

De vakantietijd is aangebroken. Corona is redelijk onder controle. We zijn weer vrij om te gaan en te staan waar we willen. Menigeen is al vertrokken naar verre streken of zoekt het dichter bij huis. Na gedane arbeid is het goed rusten! Een tijd van vrij-zijn en van ontspanning doet goed.

Het zou een gruwelijke tredmolen zijn als het eeuwig werken was geblazen. Mensen zouden op mieren gaan gelijken. De vakantie komt elk jaar als een welkome afwisseling. Je neemt even afstand van je werk. ‘Niet hoeven te werken’, zegt de Catechismus van de Katholieke Kerk, ‘is een goddelijk gevoel. Een tijd van feestelijkheid, iets meer mens zijn, een tijd van weten waarom men werkt, van danken voor wat men kreeg’. Het is een tijd van herademen in de atmosfeer van God.

Maar er is méér! Wij hebben ook tijd om anderen terug te vinden. Vakantie is ook de tijd om de banden in je gezin, de banden met je vrienden weer hechter aan te halen. Vader en moeder hebben nu weer alle tijd voor hun kinderen, en voor elkaar. Tijdens een fikse wandeling of fietstocht. Heerlijk de natuur in. Het water in. Het bos in. In speeltuin of dierenpark. Sport en spel komen aan hun trekken. Onderlinge banden worden erdoor verstevigd.

Maar, er is nog méér! Je kunt in de vakantietijd ook wat tijd vrij maken voor God. Hij is tenslotte de Heer van die mooie schepping waarin je zo mag genieten. Misschien laat u de drukte van de camping of van de toeristische plek even achter u; en zoekt u de stilte op. Bijvoorbeeld in een kerk of kapel, in die mooie ruimte van Gods huis, even op adem komen. Als je in iemand gelooft, maak je namelijk ook altijd tijd voor hem. Dat geldt ook voor God.

Prettige vakantie…!

Diaken Albert Soeterboek

BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT IN VAKANTIETIJD

Het secretariaat van de parochie Wonderbare Moeder is tijdens de schoolvakantie (vanaf 25 juli) op maandagen gesloten. Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar het gebruikelijke telefoonnummer (0416-37 22 15). Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

FEESTELIJKE INSTALLATIE PASTOOR HAROLD VAN OVERBEEK EN VRIJWILLIGERSMIDDAG

Zondag 18 september a.s. zal Harold van Overbeek, priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, tot pastoor van de R.K. Parochie Wonderbare Moeder worden benoemd. De installatie van de nieuwe parochieherder vindt plaats om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk van Drunen.

De 45-jarige Brabander was al eerder als kapelaan benoemd in Drunen en Elshout. Nu krijgt hij als pastoor de eindverantwoordelijkheid en leiding over het pastorale team (6 leden). Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal voorgaan in de plechtige installatie tijdens de eucharistieviering.

Receptie
Aansluitend is er van 12.15 uur tot 14.00 uur een receptie in de ‘Pastoor Vermeulenzaal’ en de tent in de naastgelegen pastorietuin, Raadhuisplein 2 te Drunen. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom en krijgen de gelegenheid om de nieuwe pastoor persoonlijk te feliciteren met zijn benoeming.     

Vrijwilligersmiddag
Pastoor van Overbeek vindt het een mooi idee om op deze dag ook de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en om met deze groep wat nader kennis te maken. Vanaf 14.00 uur zijn daarom alle vrijwilligers van de parochie uitgenodigd voor een feestelijk samenzijn op dezelfde locatie. De vrijwilligers krijgen dan ook de gelegenheid om de pastoor te feliciteren. Voor de inwendige mens wordt naar Brabantse gewoonte gezorgd. Zo rond 18.00 uur sluiten we de feestdag af.

MARIAGEDACHTE

ZOMERWANDELING             

Wie wandelt

Wandelt nooit alleen

Altijd zijn er wel vogels

En altijd is er wind

Altijd zijn er bomen

En de wolken die groeten

Of de strakke blauwe hemel

En de zijwegen en kruispunten

Die vragen om een keuze

Soms zie je een kapelletje

Ter aanbidding van Maria

Dan zijn er altijd wel gedachten

Die een reis naar binnen maken

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. U kunt meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt scannen.

Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Vredesweek 2022

Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Deze week staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede: over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

Caritas Wonderbare Moeder organiseert samen met de diaconie van de Open Hof enkele activiteiten waaronder een vredeswandeling op zaterdag 24 september om 10.00 uur. Vertrek bij de Hubertuskapel aan de Steegerf.

AFWIJKENDE TIJD ZONDAGSVIERING AUGUSTUS IN DRUNEN

Omdat pastoor van Overbeek vanwege familiaire omstandigheden pas per 1 september a.s. zijn pastorale taken ter hand zal nemen en diaken Soeterboek de hele maand augustus met vakantie is, zijn er in augustus aangepaste vieringen.

Omdat we afhankelijk zijn van vervangers zal de viering op zondagmorgen in Drunen een half uur later zijn, dus om 11.30 uur. Het is dan in ieder geval een eucharistieviering.

Op zaterdagavond in St. Antonius te Heusden is er steeds een woord- en communieviering. De vieringen op zaterdagavond 19.00 uur in Drunen en zondagmorgen 09.30 uur in Elshout zijn ook eucharistievieringen.

De doordeweekse vieringen op maandag in Drunen en donderdag in Elshout komen deze maand te vervallen.

Het pastoraat voor die maand is geregeld. 

KLIEDERKERK

Na de zomervakantie zijn er weer bijeenkomsten van de Kliederkerk. Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op 

2 oktober 2022
27 november 2022
29 januari 2023
26 maart 2023
4 juni 2023

Aanvang steeds om 13.00 uur.

Voor meer informatie kijk op facebook of op Drunen4you

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Leerlingen geïntrigeerd door Bijna-Dood-Ervaringen

Ieder jaar bespreken derdeklassers op het d’Oultremont College bij levensbeschouwing een hoofdstuk over ziekte, sterven en visies over leven na de dood. Dit jaar hebben we speciale aandacht geschonken aan de zogeheten Bijna-Dood-Ervaringen (Near-Death-Experiences). Sinds de zeventiger jaren van vorige eeuw is de medische techniek van het reanimeren enorm toegenomen. Daardoor zijn er veel meer mensen geslaagd gereanimeerd. In de tijd voorafgaand aan de reanimatie zijn deze patiënten buiten bewustzijn: geen hartslag, geen hersenactiviteit, op definitief sterven na dood. Ondanks dat zij in de periode tussen bijv. een zware hartaanval en de geslaagde reanimatie geen hersenactiviteit hadden (en daarom hersenkundig gezien niets kunnen waarnemen) blijkt een deel van die gereanimeerde mensen toch heel bijzondere ervaringen te hebben in die (korte) periode: het zien van hemels licht, van overleden personen, van religieuze personen, het horen van hemelse muziek, engelenkoren, het hele leven aan zich voorbij zien trekken. Soms vertellen de gereanimeerden over de operatie die zij vanuit een bovenperspectief precies kunnen beschrijven (ook zonder medische kennis). Ook blijken de meeste gereanimeerden geen angst meer te hebben voor de dood en staan ze veel positiever (opener en socialer) in het leven. En dat alles gebeurde terwijl zij buiten bewustzijn waren. Blijkbaar is er een waarnemingsvermogen in ons mensen dat LOS VAN DE HERSENEN kan waarnemen en denken. Dit houdt een nieuwe Copernicaanse wende in!

In het begin van de zeventiger jaren werd aan deze verhalen geen aandacht besteed en erger: deze mensen werden vaak voor fantast uitgemaakt, waarbij gesuggereerd werd dat het hallucinaties waren als gevolg van de medicijnen (terwijl deze mensen juist totaal geen verschijnselen van hallucinatie vertoonden!).

Cardioloog dr. Pim van Lommel besteedde in het begin van zijn loopbaan ook geen aandacht aan deze verhalen, maar gaandeweg raakte hij geïntrigeerd en ging hij er wetenschappelijk onderzoek naar doen. In 2001 publiceerde hij zijn beroemde artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift THE LANCET. In 2007 publiceerde hij zijn boek EINDELOOS BEWUSTZIJN. Dit forse boek werd een ware bestseller: 250.000 boeken waarvan 150.000 in Nederland.

Leerlingen gaven op het proefwerk hun mening over het fenomeen Bijna-Dood-Ervaringen. Met toe- en instemming (al dan niet met naam) geef ik hieronder een aantal van hun meningen, waarvoor veel dank (Bill Banning – docent godsdienst-levensbeschouwing d’Oultremont College Drunen OMO).

 • Ik vind het iets heel moois. Vooral omdat mensen die het mee hebben gemaakt er positief over vertellen. Dit betekent dat de dood helemaal niet zo eng is en dat we er niet bang voor hoeven te zijn. Ook vind ik het mooi als mensen een boodschap meekrijgen. Dan is het bijna dat ze nog niet klaar zijn met het leven en nog een ‘taak’ hebben. Alsof we hier niet alleen zijn om te leven, maar ook voor iets ‘diepers’. Alsof we écht een taak hebben in het leven (FB). 
   
 • Door deze visie ga je heel anders naar de dood kijken, want dat betekent dat je op een bepaalde manier na je dood toch blijft doorleven. Ook weet je nu dat mensen die diep bewusteloos liggen toch een bewustzijn hebben en je aanwezigheid en steun toch kunnen voelen. Dit betekent dat je nu weet, ook al is je dierbare overleden, hij komt toch goed terecht (Anouk Timmermans).
   
 • Ik vind deze theorie erg mooi, omdat ik denk dat dit niet verzonnen is. Als 1 iemand dit verzint, dan kan nooit iedereen opeens hetzelfde zeggen. Ik denk dat deze verhalen oprecht zijn. Het verbaasde me wel dat mensen hier positief op terugkeken, want ik zou denken dat de dood toch wel een heftig onderwerp is om mee te maken of over te praten (Anoniem).
   
 • Ik weet niet zeker of het klopt. Stel dat je vast zit in een put. Je wilt er zo snel mogelijk uit, dus je probeert van alles. Op een gegeven moment komt wanhoop binnen en je weet niet meer wat je doet. Zou het dan niet kunnen dat je hersenen hetzelfde doen? Ik vind het verder ontzettend interessant en zou er graag meer over willen weten (Marijn van der Vliet).
   
 • Ik denk dat Pim van Lommel een kern van waarheid heeft, doordat ik zelf ook weleens ben flauwgevallen en toen buiten het bewustzijn toch bepaalde dingen had gezien. Toen ik weer bij bewustzijn kwam had ik eigenlijk een gevoel dat ik niet meer bang was voor de dood, omdat ik zeker wist dat er nog meer kwam na de dood (Anoniem).
   
 • Ik vind dit een hele leuke en fijne maar ook gekke visie. Mij lijkt het wel vet om te zien wat er na de dood is, zoals de patiënten ook hadden. Maar het lijkt mij ook een hele gekke ervaring omdat je naar een hele andere dimensie gaat (FB).
   
 • Ik vind het erg bijzonder dat die bijna-dood-ervaringen bestaan. Het is iets wat ik me niet voor kan stellen. Ik zou niet kunnen bedenken wat die mensen hebben gezien, gehoord of gevoeld. Ik denk wel dat het bestaat en ik geloof die mensen 100%. Dit hoeft voor mij niet bewezen te worden, want ik denk echt dat het kan en dat er dus iets is tussen leven en dood (Anoniem).
   
 • Ik vind de visie van meneer van Lommel eigenlijk super inspirerend. Ik denk ook dat er iets is na “de dood”. Hij (Pim) is hier verder op ingegaan en is er al een onderzoek naar gestart. Mensen vertellen hoe mooi hun ervaring was, hoe de kleuren waren en dat ze overleden dierbaren zagen. Ik denk dat die mensen die zoiets meegemaakt hebben, minder snel bang zullen zijn voor de dood. En hun ervaringen kunnen ook mensen zoals ik inspireren. Hierdoor ben ik ook een stukje anders gaan kijken naar de dood (Anoniem).
   
 • Ik vind het heel mooi en ik zou het wel een keer willen meemaken en dan aan iedereen willen vertellen wat er gebeurt. En ik geloof het zeer, want mijn opa had een keer gezegd dat zijn vader zo’n bijna-dood-ervaring had gehad (Anoniem).

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes,

Misschien den je soms: “Ik vind bidden toch wel moeilijk”. De apostelen zaten met dezelfde vraag. Dus vroegen ze aan Jezus: “Leer ons bidden”. En toen leerde Jezus hun het “Onze Vader”.

Ken jij het “Onze Vader” al van buiten? Het is het mooiste gebed dat bestaat. Daarom bidden we het in elke mis. Vlak voor de communie.

In het Onze Vader bidden wij ook voor het dagelijks brood. God geeft het ons; dat gebeurt door de goede zorgen van onze ouders. En in de mis geeft God ons het Brood van het eeuwige leven.

Als je God vurig smeekt, geeft Hij je altijd, wat je echt nodig hebt. Daarom vertelt Jezus een verhaal. Iemand kreeg ’s nachts onverwacht bezoek. Ze hadden honger, maar er was te weinig brood. Daarom klopte hij bij een vriend aan. Die gaf het hem, ook al was het midden in de nacht.

Bij God mag je dag en nacht aankloppen, want Hij is je beste vriend. Ook als je ’s nachts wakker wordt, mag je gerust iets aan Jezus vragen.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

12 juli         Mari van Spijk (85), Hogeweg 7

 

In Elshout is de uitvaart geweest voor:
  4 juli         Riet van Sluisveld-Slegers (88), Zorgcentrum Zandley
  8 juli         Jo van Iersel-van den Besselaar (85), Zorgcentrum Eikendonk

 

In Drunen is gedoopt:

17 juli         Elena van Beek, Polderzicht 17, Wijk en Aalburg
                  Fayèn van Mook, Kamperfoeliestraat 6

 

In Elshout is gedoopt:

10 juli         Saar Buijs, Abt. Grevenbroekstraat 5

                   John Fermin Boumans, Van Cammingastraat 6

MISTIJDEN

                           Drunen                                                            Elshout
zondag                                                                                        09.30 uur eucharistieviering
                          11.30 uur     eucharistieviering
woensdag         14.30 uur     woorddienst Zandley
                                                (allleen voor bewoners)
vrijdag               18.30 uur     vespers en rozenhoedje
zaterdag             19.00 uur     eucharistieviering
 
                           Heusden                                                                                       
zaterdag             17.00 uur     woorddienst in de kapel van zorgcentrum
                                                St. Antonius
 
Bereikbaarheid
Van dinsdag tot en met vrijdag is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.30 uur bereikbaar.
Pastorie:         Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:        0416 - 372215
E-mail:             parochie@wonderbaremoeder.nl     
Website:         www.wonderbaremoeder.nl

 

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

Het parochieblad van Kerstmis zal zo rond half december thuis worden bezorgd. De volgende ‘Flitsen’ verschijnt weer in het weekeinde van 27-28 augustus.