Lezing pastorale zorg bij het levenseinde door pastor Piet de Jong

12 maart 2020
20:00 uur