Bedevaarten

Parochiebedevaarten

Elk jaar gaat onze parochie met een groep pelgrims op bedevaart. Een reis met een mix in van devotie, religiebeleving, bemoediging en ontmoeting. Inspanning, vroomheid en gezelligheid gaan heel goed hand in hand.

We zoeken elk jaar naar een bijzondere plaats voor onze pelgrimstocht. Zo hebben we een bezoek gebracht aan Lourdes. En vorig jaar zijn we op bedevaart geweest naar Den Briel. 

Om onze bedevaarten goed te laten verlopen werken we samen met de stichting VNB Nationale Bedevaarten (VNB) uit Den Bosch. De VNB is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten realiseert, geïnspireerd vanuit de levende katholieke traditie en in overeenstemming met de leer van de R.K.Kerk. Binnen VNB werken gelovigen actief mee, individueel of in groepsverband. De boodschap van het evangelie houdt ons een ideaal voor ogen van een samenleving van zorg, begrip, respect, verdraagzaamheid, dialoog en recht doen aan iedereen zonder onderscheid en roept op tot dienstbaarheid. De vrijwilligers en professionals van de VNB zetten zich in voor de medemens in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid. Van hen wordt verwacht dat zij dat doen zonder aanziens des persoons, zonder eigen belang, oprecht en integer.

2019 Parochiebedevaart St. Jan Den Bosch

De plebaan van de St. Janskathedraal heeft onze parochie uitgenodig om op bedevaart te gaan en de mis te vieren bij de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch. Parochie Wonderbare Moeder wil op deze uitnodiging ingegaan en op zondag 27 oktober a.s. met een zo groot mogelijke delegatie naar Den Bosch afreizen. U kunt op eigen gelegenheid naar Den Bosch reizen of gebruik maken van de bus waarmee we gezamenlijk naar Den Bosch reizen. De kosten voor het reizen per bus zijn € 5,00 per persoon.

Het pastoresteam van Parochie Wonderbare Moeder zal op die dag om 11.45 uur zelf de mis verzorgen, inclusief, acolieten, misdienaars, lectoren en een groot eigen gelegenheidskoor o.b.v. Frans van den Hoven. Ook alle gildes uit onze parochie zijn uitgenodigd.

Na de mis is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en een echte Bossche bol.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl onder vermelding van het aantal personen en of u gebruik maakt van de bus. 

2019 bedevaart naar Banneux

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 bezochten 31 pelgrims uit onze Parochie Wonderbare Moeder Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Tijdens een tweedaags bezoek aan hebben zij kennis gemaakt met de Maria, de Moeder der armen. 
 
Onderstaand ziet u enkele foto's van deze bedevaart.