PAROCHIEBEDEVAARTEN

Elk jaar gaat onze parochie met een groep pelgrims op bedevaart. Een reis met een mix in van devotie, religiebeleving, bemoediging en ontmoeting. Inspanning, vroomheid en gezelligheid gaan heel goed hand in hand.

We zoeken elk jaar naar een bijzondere plaats voor onze pelgrimstocht. Zo hebben we een bezoek gebracht aan Lourdes, Den Briel en Banneux. 

Helaas heeft de werkgroep Bedevaart moeten besluiten om de bedevaart voor 2020 te laten vervallen in verband met de coronacrisis.

Om onze bedevaarten goed te laten verlopen werken we samen met de stichting VNB Nationale Bedevaarten (VNB) uit Den Bosch. De VNB is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten realiseert, geïnspireerd vanuit de levende katholieke traditie en in overeenstemming met de leer van de R.K.Kerk. Binnen VNB werken gelovigen actief mee, individueel of in groepsverband. De boodschap van het evangelie houdt ons een ideaal voor ogen van een samenleving van zorg, begrip, respect, verdraagzaamheid, dialoog en recht doen aan iedereen zonder onderscheid en roept op tot dienstbaarheid. De vrijwilligers en professionals van de VNB zetten zich in voor de medemens in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid. Van hen wordt verwacht dat zij dat doen zonder aanziens des persoons, zonder eigen belang, oprecht en integer.

2020 GEEN BEDEVAART IVM CORONA

Helaas kunnen dit jaar door het coronavirus onze plannen voor een bedevaart naar Kevelaer geen doorgang vinden. We vinden het niet verantwoord om op dit moment met een groep parochianen op reis te gaan. 
 
Zodra het weer mogelijk is om veilig en gezond op reis te gaan, zullen we onze plannen weer oppakken. We willen er dan graag een mooie bedevaart van maken.

2019 PAROCHIEBEDEVAART SINT JAN DEN BOSCH

Het pastoresteam van Parochie Wonderbare Moeder heeft op zondag 27 oktober jl. zelf de mis verzorgt in de St. Janskathedraal in Den Bosch, inclusief acolieten, misdienaars, lectoren en een groot eigen gelegenheidskoor o.b.v. Frans van den Hoven. Ook alle gildes uit onze parochie waren aanwezig.

Onderstaand een foto-impressie van deze bedevaart.

2019 BEDEVAART NAAR BANNEUX

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 bezochten 31 pelgrims uit onze Parochie Wonderbare Moeder Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Tijdens een tweedaags bezoek aan hebben zij kennis gemaakt met de Maria, de Moeder der armen. 
 
Onderstaand ziet u enkele foto's van deze bedevaart.