PAROCHIEBEDEVAARTEN

Elk jaar wil onze parochie met een groep pelgrims op bedevaart. Een reis met een mix van devotie, religiebeleving, bemoediging en ontmoeting. Inspanning, vroomheid en gezelligheid gaan heel goed hand in hand.

We zoeken elk jaar naar een bijzondere plaats voor onze pelgrimstocht. Zo hebben we een bezoek gebracht aan Lourdes, Den Briel en Banneux. 

Afgelopen jaren is er geen bedevaart geweest in verband met corona. Voor 2023 is het eveneens niet zeker dat er een bedevaart gehouden wordt. Dit in verband met de afwezigheid van Pastoor van Overbeek.

2020 en 2021: geen bedevaarten geweest

Helaas konden in 2020 en 2021 onze plannen voor een bedevaart geen doorgang vinden. We vonden het niet verantwoord om in die situatie met een groep parochianen op reis te gaan. 
 
Zodra het weer mogelijk is om veilig en gezond op reis te gaan, zullen we onze plannen weer oppakken. We willen er dan graag een mooie bedevaart van maken.

2019 PAROCHIEBEDEVAART SINT JAN DEN BOSCH

Het pastoresteam van Parochie Wonderbare Moeder heeft op zondag 27 oktober jl. zelf de mis verzorgd in de St. Janskathedraal in Den Bosch, inclusief acolieten, misdienaars, lectoren en een groot eigen gelegenheidskoor o.b.v. Frans van den Hoven. Ook alle gildes uit onze parochie waren aanwezig.

Onderstaand een foto-impressie van deze bedevaart.

2019 BEDEVAART NAAR BANNEUX

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 bezochten 31 pelgrims uit onze Parochie Wonderbare Moeder Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Tijdens een tweedaags bezoek aan hebben zij kennis gemaakt met de Maria, de Moeder der armen. 
 
Onderstaand ziet u enkele foto's van deze bedevaart.