Eerste Heilige Communie

Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind de eerste heilige communie laten ontvangen? De parochie biedt hierbij graag ondersteuning. Samen met de ouders bereiden we de kinderen van onze parochie voor op het ontvangen van hun eerste heilige Communie. 

We doen dit door een aantal keer bij elkaar te komen in het zaaltje van de kerk in Drunen. Ons project heet Gods Grootste Geschenk. Hierin maken de kinderen kennis met de geschenken die God ons geeft. Maar ook thuis werkt het kind aan opdrachten om te ontdekken wat we van God ontvangen. Op deze manier werken we toe naar het grootste geschenk: Jezus zelf in de communie.

In 2020 hebben in onze parochie 33 kinderen zich voorbereid op hun Eerste Communie. Zij zijn op verschillende woensdagmiddagen bij elkaar geweest in de Vermeulenzaal. Tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur in de Lambertuskerk op 12 januari 2020 zijn de communicatien tijdens de presentatieviering voorgesteld aan de parochianen.
 
De Eerste Communieviering konden in verband met corona niet doorgaan. De kinderen zullen nu in 2021 hun Eerste Heilige Communie ontvangen.