Tarieven en parochiebijdragen

Parochiebijdragen

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar worden alle parochianen en hun gezinsleden in het kader van de actie Kerkbalans benaderd voor een jaarlijkse kerkbijdrage. Deze inkomsten zijn van groot belang, want hiermee worden alle activiteiten in onze parochie betaald. Wij roepen elke parochiaan die het voortbestaan van onze kerk ter harte gaat, maar ook de randgelovige en degene die nog geen speciale verbinding met de parochie heeft, op om naar ieders draagkracht zijn of haar bijdrage aan het voortbestaan van onze kerk en parochie te leveren.

Een veel voorkomend misverstand is dat men denkt dat onze parochie wel betaald zal worden door Rome of het Bisdom. Dat is onterecht. Het werk van onze kerk en parochie wordt mogelijk gemaakt door alle parochianen zelf. Ook degenen die zich niet meer zo sterk verbonden voelen met de parochie kunnen door een bijdrage meehelpen om de kerk voor de volgende generaties te bewaren.

Voor uw bijdrage, misintentie of andere zaken is ons rekeningnummer: Rabo: NL05 RABO 0112 6040 64

Tarieven

Voor de diensten van de kerk worden vanaf 1 januari 2019 onderstaande tarieven in rekening gebracht:

Dienst                      Bedrag  Toelichting
Misintentie 12,00  
Huwelijksviering 380,00  
Huwelijksjubileum  180,00  
Doop 50,00  
Uitvaart

 


 
470,00

 
Inclusief avondwake en meegaan naar
begraafplaats of crematorium in Vlijmen.
Elders: reiskostenverrekening in overleg.
Uitvaart van een kind 130,00  
Crematie met priester/diaken 230,00
In crematorium in Vlijmen. 
Elders: reiskostenverrekening in overleg.

Avondwake kan alleen als er ook een kerkelijke uitvaart (begrafenis/crematie) is via de parochie.