Pastoraal team

Pastoraal team

Tot het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn door Mgr. Hurkmans benoemd:

Pastoor Dieter Hedebouw    
                                          


Diaken Albert Soeterboek
 




Zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Het pastoraal team geeft, onder eindverandwoordelijkheid van Pastoor Hedebouw, inhoud aan de pastorale zorg binnen de parochie en zorgt voor de continu├»teit hiervan.

Dit doen zij onder andere door:

  • het voorbereiden, uitvoeren en leiding geven aan alle pastorale activiteiten binnen de parochie;
  • het (doen) scholen van vrijwilligers, die naast de priesters, diakens en pastoraal werkers, met een zending van de bisschop pastoraal actief zijn in de parochies;
  • het afstemmen met, co├Ârdineren en begeleiden van de diverse werkgroepen;
  • het (doen) verzorgen van de toerusting van deze werkgroepen;
  • het voorbereiden van beleidsvoorstellen op pastoraal gebied en deze inbrengen bij het parochiebestuur;
  • het ontwikkelen van een gezamenlijke spiritualiteit.


De aandachtsgebieden van het pastoraal team zijn: liturgie, catechese en diaconie. Deze taakvelden zijn verdeeld naar de volgende speerpunten


Pastoor Hedebouw:  - Jeugd en jongeren
                              - Roeping en vorming

Diaken Soeterboek:  - Huwelijk en gezin
                              - Kerk en samenleving