Pastoraal team

Pastoraal team

Tot het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn door Mgr. Hurkmans benoemd:

Pastoor Dieter Hedebouw    
                                          


Diaken Albert Soeterboek
 




Zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Vanaf 1 september 2015 is als stagiare in onze parochie werkzaam:

Kapelaan Titus




Het pastoraal team geeft, onder eindverandwoordelijkheid van Pastoor Hedebouw, inhoud aan de pastorale zorg binnen de parochie en zorgt voor de continu├»teit hiervan.

Dit doen zij onder andere door:

  • het voorbereiden, uitvoeren en leiding geven aan alle pastorale activiteiten binnen de parochie;
  • het (doen) scholen van vrijwilligers, die naast de priesters, diakens en pastoraal werkers, met een zending van de bisschop pastoraal actief zijn in de parochies;
  • het afstemmen met, co├Ârdineren en begeleiden van de diverse werkgroepen;
  • het (doen) verzorgen van de toerusting van deze werkgroepen;
  • het voorbereiden van beleidsvoorstellen op pastoraal gebied en deze inbrengen bij het parochiebestuur;
  • het ontwikkelen van een gezamenlijke spiritualiteit.


De aandachtsgebieden van het pastoraal team zijn: liturgie, catechese en diaconie. Deze taakvelden zijn verdeeld naar de volgende speerpunten


Pastoor Hedebouw:  - Jeugd en jongeren
                              - Roeping en vorming

Diaken Soeterboek:  - Huwelijk en gezin
                              - Kerk en samenleving