Parochiewijzer

Een nieuwe parochie, een nieuw kerkblad


De Parochiewijzer is ontstaan door samenvoeging van de 'Kerkwijzer' van de parochie Drunen-Elshout en 'Parochieblad' van de Bernse Maasparochies. De redacties van beide bladen hebben de handen ineen  geslagen om voor de nieuwe parochie ‘Wonderbare Moeder’ een blad te maken dat voor al haar parochianen bestemd is. Het kreeg als werktitel ‘Parochiewijzer’, een samenvoeging die wel érg eenvoudig tot stand kwam, zoals u begrijpt. 

De Parochiewijzer verschijnt tweemaal per jaar, net voor Pasen en Kerstmis. Is er een onderwerp dat u graag in de Parochiewijzer zou willen zien? Of heeft u een idee voor een nieuwe, treffende naam voor dit blad? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat. Reacties op of kopij voor dit blad kunt u bij het secretariaat aanleveren.

Laatst verschenen Parochiewijzers:

Pasen 2017
Kerstmis 2016
Pasen 2016

De redactie van de Parochiewijzer bestaat uit:
Jan Brok
Jan van Engelen
Esther Romeijn
Diaken Albert Soeterboek 
Marie-Bernadette Stevens