Parochiewijzer

Parochiewijzer


De Parochiewijzer is een blad dat voor alle parochianen van Parochie Wonderbare Moeder bestemd is. De Parochiewijzer verschijnt tweemaal per jaar, net voor Pasen en Kerstmis. In het blad treft u achtergrondinformatie aan over onze parochie.

Is er een onderwerp dat u graag in de Parochiewijzer zou willen zien? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat. Reacties op of kopij voor dit blad kunt u bij het secretariaat aanleveren.

Laatst verschenen Parochiewijzers:

Kerstmis 2018
Pasen 2018
Kerstmis 2017
De redactie van de Parochiewijzer bestaat uit:
Jan Brok
Jan van Engelen
Esther Romeijn
Diaken Albert Soeterboek 
Marie-Bernadette Stevens