www.wonderbaremoeder.nl

Mariabedevaart

Legende

Gedurende de meimaand staat Maria bij alle katholieke kerken in een bijzondere belangstelling. In Elshout staat Maria wel extra in de belangstelling. Dit is gebaseerd op een legende uit de twaalfde eeuw waarin Maria verschijnt aan een boer. Al spoedig verrijst hier een kapel met op het altaar een beeld van de moedermaagd. Hier verhoorde Maria de gebeden van haar kinderen. Jaarlijks trekken vele pelgrims uit de wijde omgeving naar Elshout om de Wonderbare Moeder te vereren.

Vieringen in de meimaand

In de meimaand zijn er daarom in Elshout extra Eucharistievieringen, maar liefst vijf per week! (zondag 08.00 uur, 09.30 uur en 11.30 uur. Doordeweeks op donderdag- en vrijdagavond om 19.00 uur). Tevens is er iedere dinsdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Op donderdag is er om 18.00 uur aanbidding en 18.30 uur Rozenkransgebed en op vrijdag is er voorafgaande aan de eucharistieviering ook Rozenkransgebed om 18.30 uur.
Veel koren uit de omgeving willen tijdens de meimaand graag hun medewerking verlenen aan een van de Eucharistievieringen.

Processie - Onzen Dag

Jaarlijks op 31 mei is er om 19.00 uur een openluchtmis met Sacramentsprocessie vanuit de kerk St. Jan Evangelist naar de Mariakapel en terug. Elk jaar wordt een bijzondere bedevaartganger gevraagd om als hoofdcelebrant voor te gaan in deze processie. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan deze bedetocht.  Voor een impressie van de processie op Onzen Dag klik hier.
 

Immaterieel erfgoed

Onzen Dag is aangemerkt als immaterieel erfgoed. Het is een traditie, ritueel dat binnen de gemeenschap als een vorm van cultureel erfgoed wordt gezien. Voor meer informatie over immaterieel erfgoed klik hier