Lied Elshouts Wonderbare Moeder

Elshouts wonderbare Moeder


Elshouts wonderbare Moeder gij zijt waard ons schoonste lied.
Smeek voor ons de Albehoeder, wonderbaarder is er niet.

Nimmer, onze lieve Vrouwe, ging men ledig van hier heen.
Wond’ren volgden ’t zoet vertrouwen, daar waar hoop verloren scheen.

Refrein:
Lieve Vrouwe, wij vertrouwen,
Wonderbare, wees gegroet.
Zegenrijke, Glorierijke,
spreek voor ons bij Jezus goed.

Troost de zondaars die hier knielen, tranen schreiend van berouw.
Stort hun blijdschap in de zielen, door uw goedheid, lieve Vrouw.

Als een kind aan moeders zijde, smeken wij uw bijstand af.
Lieve Moeder blijf ons leiden, aan uw hand tot aan ons graf.

Refrein:
Lieve Vrouwe, wij vertrouwen,
Wonderbare, wees gegroet.
Zegenrijke, Glorierijke,
spreek voor ons bij Jezus goed.