www.wonderbaremoeder.nl

Agenda


Activiteiten in de parochie:
 

zaterdag 22 september
08.15 uur                Bedevaart naar Den Briel
09.00 uur                Schoffelploeg parochiebegraafplaats Schoolstraat Drunen
10.00 uur                Vredeswandeling: vertrek vanaf de Steegerf in Drunen

woensdag 26 september
13.00 uur                Werkgroep Mariabedevaart
18.30 uur                Kerkwerk groep 2 St. Lambertuskerk

vrijdag 28 september
20.00 uur                jongerenavond op de jeugdzolder van de pastorie

maandag 1 oktober
19.30 uur                Lezing door pastoor Spooren
20.00 uur                Vaststelling Adventsproject op de pastorie

dinsdag 2 oktober
09.15 uur                Kerkwerk groep 1 St. Lambertuskerk
13.30 uur                Dekenaal Pastoresoverleg in de Past. Vermeulenzaal
20.00 uur                Liturgisch overleg in de Past. Vermeulenzaal

woensdag 3 oktober
13.30 uur                Werkgroep kaarten maken in de Past. Vermeulenzaal
13.30 uur                Werkgroep Kerkbalans op de pastorie

donderdag 4 oktober
20.00 uur                Jaarvergadering zanggroep Chantemble in de Past. Vermeulenzaal

dinsdag 9 oktober
15.00 uur                Missiecentrum Drunen (huisadres)

woensdag 10 oktober
18.30 uur                Kerkwerk groep 2 St. Lambertuskerk
20.00 uur                Vergadering Parochiebestuur op de pastorie

donderdag 11 oktober
20.00 uur                Werkgroep Afscheid en Rouw in de Past. Vermeulenzaal

zaterdag 13 oktober
09.00 uur                Schoffelploeg parochiekerkhof Schoolstraat Drunen

dinsdag 23 oktober
20.00 uur                Informatieavond Vormsel in de Past. Vermeulenzaal

woensdag 24 oktober
13.30 uur                Werkgroep kaarten maken in de Past. Vermeulenzaal
18.30 uur                Kerkwerk groep 2 St. Lambertuskerk

donderdag 25 oktober
20.00 uur                Informatieavond Eerste Communie in de Past. Vermeulenzaal
20.30 uur                Doopkatechese in de huiskamer van de pastorie

zaterdag 27 oktober
09.00 uur                Schoffelploeg parochiebegraafplaats Schoolstraat Drunen 


      Doop:
In principe wordt er op de 1e en 3e zondag van iedere maand in Drunen, op de 2e zondag in Elshout en op de 4e zondag in Heusden/Herpt gedoopt.
Aan de doop gaat een voorbereidende avond vooraf.
De eerstvolgende avond is op donderdag 23 augustus
Voor doopafspraken kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met het parochiesecretariaat, tel: (0416) 37 22 15.