PAROCHIEBESTUUR

Het bestuur van Parochie Wonderbare Moeder is als volgt samengesteld:

Voorzitter:          pastoor D. Hedebouw
Vic-voorzitter:     dhr. T. van Gaal
Secretaris:          dhr. B. Kops
Penningmeester: mevr. C. Smits-Verhoeven
Lid:                    dhr. P. Jonkers
Lid:                    mevr. M.B. Stevens-Ligtenberg


Contact opnemen met een van de bestuursleden kan via tel: 0416-372215 of via parochie@wonderbaremoeder.nl.